Angels Love  Guidance 

ไขปัญหา โคชใจผ่านไพ่เองเจิล กับ โคชเชอฌ์
ให้คำปรึกษาเคลียร์ทุกปัญหาใจ
เหมือนมีโคชเองเจิลส่วนตัว
             

Greetings

LOVE ความรักคือ ลมหายใจของชีวิต คือแก่นแท้ของความเป็นเราทุกคน เป็นพลังที่ช่วยสมานทุกแผล คลายทุกความเจ็บปวด และชนะทุกอุปสรรค์ การเรียนรู้ที่จะรักแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งตัวเราเอง และผู้อื่น unconditional love หรือในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า พรมหวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทำให้ใจเราตั้งอยู่ในความสุขสงบได้ ในทุกสถานการณ์ ช่วยให้ปัญหาเบาบางและเล็กลง เพราะแท้จริงแล้วปัญหาต่างๆในชีวิต เป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่มากระทบใจเรา หากใช้สติ และปัญญามองให้ลึก เราจะพบว่า ภายในตัวเรามีความคิด จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก กิเลส รัก ชอบ เกลียด โกรธ สุข ทุกข์  ดังนั้นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงคือใจเราเอง เมื่อเราเข้าใจและเห็นภาพกว้างว่า ชีวิตคือการเดินทางของจิตวิญญาณ ผ่านภพภูมิ ภพชาติ ดวงชะตา โชคชะตา กำหนดบทเรียนมาให้เราเรียนรู้ และทดสอบ ดังนั้นหากเราตั้งคำถามเพียงว่า ดวงเราเป็นอย่างไร ดวงจะดีหรือไม่ เพียงเพื่อแค่ได้รู้ เราจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้จากบทเรียนแห่งดวงชะตานั้นๆ และบทเรียนเดิมๆก็จะถูกส่งมาให้เราอีกอยู่อย่างนี้เรื่อยไป


 

สวัสดีค่ะ all Beautiful Souls,

 

ยินดีต้อนรับค่ะ เชอฌ์ยินดีมากที่มีโอกาสได้แชร์ความรัก และแสงสว่างกับทุกๆคน Angels Love Guidance ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต  และแนวทางในการดำดนินชีวิตแก้ปัญหาใจ ทั้งในเรื่องความรัก การงาน การเงิน ความสัมพันธ์ ชีวิตคู่ และครอบครัว รวมไปถึงสุขภาพใจส่วนตัว เป็นการโคชชิ่ง ผ่านคำแนะนำ wisdom จากไพ่เองเจิล ที่ช่วยเปิดความคิด มุมมอง ในเชิงบทเรียนชีวิต และจิตวิญญาณ soul lesson เปลี่ยนพลังงานเป็นด้านบวก เป็นการดูดวงที่โคชเพื่อปรับใจและให้คำปรึกษาไปพร้อมๆกัน ด้วยความรู้สึกที่ อบอุ่น ปลอดภัย พร้อมเข้าใจรับฟัง  ให้กำลังใจ และช่วยจุดแสงสว่างในใจ ให้มีปัญญา wisdom มองเห็นทาง เขียนบทใหม่ให้ตัวเองได้เดินหน้าต่อไป ด้วย ศรัทธา สติ และปัญญา  

Angels Love Guidance เป็นการขอความอนุเคราะห์จากเองเจิล เทวดา นางฟ้า พระพรมหณ์ที่อยู่เบื้องบน ให้ท่านเมตตา ให้ความกระจ่าง ถึงบทเรียนชีวิต soul lesson และมุมมองความคิดในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อการเรียนรู้ และยกใจให้สูงเหนือกิเลส ความโกรธ เกลียด กลัว เสียใจ ทุกข์ใจ ด้วยปัญญาที่เข้าใจชีวิต และรักอย่างมีเมตตา ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน ไม่คาดหวัง ไม่ชิงชัง เข้าใจ และสงสารผู้อื่นแม้ในขณะที่เราเป็นฝ่ายถูกเบียดเบียน สามารถมองผ่านความเจ็บปวดของตัวเองไปเจอแผลที่ลึกกว่าในใจของเขา และเกิดความสงสาร อยากช่วย Learn to rise above and love like angels  ความรักแบบเองเจิล ที่อยู่ข้างในใจเรา จะเป็นแสงนำทางในการใช้ชีวิตได้  บทเรียนความรักพรมหณ์วิหาร 4 unconditional love จะพาใจเราขึ้นสูง เปลี่ยนจิตให้คิดบวก ปรับสมดุลทางอารมณ์ และช่วยให้จิตวิญญาณเราเจริญขึ้นในทางมโนมัย spiritual growth ซึ่งจะทำให้เราเจอความสงบในตัวเราเอง และกับทุกสิ่งรอบตัว เราจะสัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักวาล และเมื่อเราส่งพลังงานความรักนี้ออกไป เราก็จะดึงดูดความรักเช่นเดียวกันเข้ามาหาเรา 

ปรึกษาความรัก

LOVE ความรักคือหนึ่งในบทเรียนที่ดีที่สุดที่ช่วยให้เราเรียนรู้และเข้าใจชีวิต หากเพื่อนๆคนไหนกำลังมีความทุกข์ เสียใจกับปัญหาเรื่องความรักอยู่ จงขอบคุณจักวาลที่ให้เครื่องมือที่ทรงพลังมาก ที่มาแปลงใจเรา และทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะบินให้สูงเหนือปัญหา และได้มองเห็นโอกาสอย่างไม่มีขีดจำกัด ที่ชีวิตจัดสรรมาให้ Unconditional Love การรักแบบไม่มีเงื่อนไข ช่วยทำให้เรารัก และดำเนินชีวิตจากแก่นแท้ของหัวใจ เพื่อได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงจากอิสระภาพทางใจในตัวเอง และปรับคลื่นความถี่ของพลังงานที่ดึงดูดพลังงานความรักที่เราต้องการและคู่ควรอย่างแท้จริง จิตที่ครอบงำไปด้วยกิเลส ego และม่านพรางตา dilution ทำให้เราลืมไปว่าแท้ที่จริงนั้นเราเป็นใคร เราคือแสงแห่งรักที่ส่องสว่างจากหัวใจ ไม่ว่าเราจะเดินหลงทางมาไกล ณ จุดไหนบนเส้นทาง หนทางกลับสู่ความรักในใจ เริ่มต้นด้วยประโยคสั้นๆที่เตือนสติเราไว้ว่า "ตัวฉันนั่นเองคือรัก" "I am love" 

Angels Oracle Cards

ถามเองเจิลผ่านไพ่

 

Angels Oracle Cards คือไพ่ที่รวบรวมคำแนะนำในทางจิตและใจ ข้อคิดมุมมองอีกด้านที่สร้างพลังและกำลังใจ เป็นสื่อกลางในการรับข้อความจากเบื้องบน เพื่อความกระจ่างชัดเจนในดวงชะตา โดยเชอ connect and channel ด้วยจิตศรัธทาและใจที่เปิดรับ เพื่อถามคำแนะนำจากเองเจิลผ่านข้อความบนไพ่แต่ละใบ

 

ปรึกษาปัญหาพร้อมโคชใจ 

 

Soul Coaching เชอฌ์ให้คำปรึกษาโคชชิ่งทางใจจากไพ่ที่เปิดขึ้นมา ช่วยถามคำถามที่ทำให้เกิดสติ ความคิด และพลัง ปัญหาทุกย่างล้วนจบที่ใจ  หลายๆครั้งที่เรามักจะต้องการเพียงคำตอบว่าดวงชะตาเป็นอย่างไร โดยที่เราคิดไม่ถึงว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ณ ปัจจุบัญคือบทเรียนให้เราเรียนรู้ ข้ามผ่าน เพื่อสร้างวันข้างหน้าให้ดีได้ดังที่เราปราถนาและตั้งใจ หากแค่วันนี้เราตั้งคำถามที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไร ดวงชะตามีบทเรียนชีวิตอะไรให้เรา แล้วเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรในตัวเราบ้าง ทั้งด้านความคิด อารมณ์ และจิตใจ การดูดวงในลักษณะโคชชิ่งใจนี้ soul coaching จะทำให้เรา เผชิญหน้ากับชะตาชีวิตอย่างมีสติ และสามารถนำเอาบทเรียนของมัน มาพัฒนาตัวเอง ให้เป็นไปตามใจปราถนา ไม่ว่าโชคชะตาจะกำหนดอะไรไว้ให้เราต้องเดินไปเจอ เราจะมีปัญญาที่จะข้ามผ่านไปได้ด้วยดี และเขียนบทให้กับฉากใหม่ในบทเรียนถัดไปของชีวิตได้เอง 

Angels Love Guidance

              

เป็นการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตทุกด้านในทางจิตและใจ พูดคุยกันแบบ soul coaching ไปพร้อมๆกันกับการเปิดไพ่เพื่อขอคำแนะนำจากเองเจิลเป็นการดูดวงพร้อมให้คำปรึกษา ไม่จำกัดคำถาม ไม่จำกัดเวลา โดยประมาณคือ 1 ชั่วโมงขึ้นไป คุยกันผ่าน Live VDO Call สะดวกและประหยัด ค่าดูดวงให้ปรึกษามี 2 ราคาค่ะ คือ   

ปรึกษาปัญหาผ่านไพ่เองเจิล 
Angels Card Reading & Soul Coaching

2. ครั้งต่อๆไป ครั้งละ 555.- บาท

- เมื่อปรึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมภายในช่วงเวลา 1 เดือนนับจากครั้งแรกค่ะ

- ดีต่อการรักษาใจ คลายปม และปรับอารมณ์ ให้ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ 

- อุ่นใจ ได้คุยกันต่อเนื่อง เหมือนมีโคชเองเจิลส่วนตัวค่ะ

1. ครั้งแรก  1,000.- บาท

- เมื่อปรึกษาเป็นครั้งแรกในช่วงเวลา 1 เดือนค่ะ

รับคำปรึกษาก่อนแล้วค่อยจ่ายผ่านบัญชีได้ค่ะ

 
 

''Learn to rise above and love like angels''

Chomphoo Inaon

Bangkok, Thailand

"แรงศรัธทาในความรักของเชอฌ์ เป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน ขอบคุณที่ช่วยฉันในเรื่องความรักด้วยไพ่เองเจิล ในช่วงปีที่ผ่านมาคำแนะนำจากเองเจิลช่วยชุบหัวใจฉัน ให้ความหวัง และศรัธทาในใจไม่ให้ฉันเลิกล้มที่เชื่อในความฝันและตัวฉันเอง"

Yolanda Lopez Heranz

Madrid, Spain

"ฉันได้รับคำปรึกษาจากไพ่เองเจิลผ่านเชอฌ์ ขอบคุณสำหรับความรักอันอ่อนโยนและจิตสัมผัสของเธอ ฉันได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดที่จักวาลจะให้ฉันได้ พลังงานของเชอฌ์ที่ถ่ายทอดให้ฉัน มันทำให้ฉันมีพลังไปต่อได้"

Fon Sirirat

Bangkok, Thailand

"บางทีเหมือนกับว่าเรากำลังหลงทาง หรือลังเลที่จะทำอะไรสักอย่าง ต้องขอบคุณคำแนะนำจากเองเจิล คำแนะนำของเองเจิลมันมีเหตุและผล มันไม่ใช่คำแนะนำที่งมงาย มันช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น ให้กับเราทำให้เรามีความหวัง มีพลัง ต้องขอบคุณน้องเชอฌ์และไพ่เองเจิลค่ะ"

Pup Prue

Bangkok, Thailand

''สิ่งที่ได้หลังจากที่ได้พบและได้พูดคุยปรึกษากับพี่เชอฌ์ คือความรู้สึกสบายใจ มั่นใจ และที่สำคัญที่สุดก็การเข้าใจ ในทุกๆปัญหาหรือสภาวะที่ยุ่งยากที่เรากำลังได้เผชิญอยู่ สิ่งที่ได้จาก Angels Guidance ไม่ใช่แค่เพียงคำตอบของคำถามที่เรามีอยู่ในใจเท่านั้น หากแต่เราได้ทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่เราสามารถนำไปใช้รักษาหัวใจของเราให้เข้มแข็ง และมีพลัง ไม่เฉพาะแต่กับเรื่องความรักเท่านั้น แต่มันยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตของเราในทุกอย่างและทุกๆย่างก้าวของเราในแต่ละวันให้ผ่านไปได้อย่างมีความสุข สงบ และมีพลัง ขอบคุณพี่เชอฌ์มากๆนะครับ''

Raul Escuza

Madrid, Spain

''เชอฌ์อยู่กับฉันในวันที่ฉันต้องเผชิญปัญหา คำแนะนำของเธอช่วยนำทางและส่องแสงสว่างให้ฉันผ่านคืนอันมืดมิดมาได้ ความกรุณาและเมตตาของเธอน่าชื่นชม เมื่อพูดถึงเองเจิล เชอฌ์ คือหนึ่งในเองเจิลของฉัน เพียงแค่ได้คุยกับเธอ ใจฉันก็สงบได้ เมื่อฉันต้องการปรึกษา เธอช่วยให้ฉันเจอคำตอบที่เคลียร์ใจฉันได้ ขอบคุณจากใจจริง"

Reinoud Kempen

Amsterdam, The Netherlands

''Wild Wisdom, Wondrous Ways, ฉันเชื่อใจในจักรวาลและ ขอบคุณ God ที่สรรสร้างแองเจิลขึ้นมา และถ้าจะมีอะไรมาบอกให้ฉันเชื่อในแองเจิล ใครสักคนที่เป็นเสมือนนางฟ้าในรูปมนุษย์ที่ชีวิตฉันได้มาเจอ นั่นคือเชอฌ์รี่ เธอทำให้ฉันระลึกได้ว่าเส้นทางชีวิตคนเรามีความมหัศจรรย์มากกว่าที่เราคิด เชอฌ์รี่เป็นกระจกส่องให้ฉันเห็นความเป็นแองเจิลในตัวฉันเอง ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง เธอคือมนุษย์ที่มีจิตใจสวยงามเชอฌ์รี่ ขอบคุณที่เตือนให้ฉันระลึกรูัถึงความสุขและความรักที่ปรากฎอยู่ทุกขณะ และในทุกสรรพสิ่ง รวมถึงตัวฉันด้วย'' 

Golf Sirikarn

Bangkok, Thailand

''ในวันที่ฉันสับสนและว้าวุ่นใจว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไป ฉันได้มาเจอเชอฌ์ เชอฌ์ช่วยให้ฉันเคลียร์และตอบคำถามมากมายในหัวของฉันด้วยคำแนะนำจากแองเจิล เธอช่วยนำทางฉันผ่านทะลุกำแพงหนาและมืดมิด มาสู่แสงสว่างด้วยรัก เมตา และศรัธทา ฉันเรียนรู้ที่จะรักแบบไม่มีเงื่อนไข แบ่งปันความรัก ดำเนินชีวิตและรักอย่างมีอิสระ ความรักช่างเป็นพลังงานบวกที่ทรงพลังมาก ฉันขอบคุณเชอฌ์ ขอให้โลกนี้มีความรักเสมอ''  

Mel & Jesper Carlson

Bangkok, Thailand & Gavle, Sweeden

"ฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากศรัธทาในความรักของเธอ เธอคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันมีวันที่มีความรักที่สมหวังและมีความสุขได้ในวันนี้ ฉันไม่รู้จะใช้คำใหนมาบอกถึงความรู้สึกขอบคุณที่ฉันมีเธอเป็นเพื่อนที่แสนดี มันมีความหมายมากสำหรับฉัน ชีวิตคู่อันสวยงามของฉันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีเชอฌ์ในวันนั้นที่คอยสนับสนุน และให้คำแนะนำฉัน"

Please reload

 

ติดต่อโคชเชอฌ์

ยินดีตอบคำถาม และรับฟังปัญหาเบื้องต้นค่ะ ติดต่อเชอฌ์มาได้ค่ะ ทั้งทาง LINE หรือเขียนข้อความลงในนี้ เชอจะติดต่อกลับแน่นอนค่ะ

© 2016 by Angels Love Guidance. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now